واج‌آرایی (نغمۀ حروف)

(واج‌آرایی با تکرار صامت /س/)

  • مثال

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است   باد خنک از جانب خوارزم وزان است

(واج‌آرایی با تکرار صامتهای /خ/ و /ز/)

این دو حرف به زیبایی، بیانگر فصل خزان هستند.

قابل ذکر است که واج تکرارشونده ممکن است صامت یا مصوت باشد (البته تکرار صامت بارزتر است). برای مثال:

  • مثال

خوابِ نوشینِ بامدادِ رحیل   بازدارد پیاده را ز سبیل

که همان‌طور که دیده می‌شود، تکرار مصوت کوتاه «اِ» در مصراع نخست، تکامل‌بخش موسیقی درونیِ شعر است.

  • مثال

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد   که تا زخال تو خاکم شود عبیر آمیز

  • مثال

قیامت قامت و قامت قیامت   قیامت می‌کند این قد و قامت

  • مثال

بر او راست خم کرد و چپ کرد راست   خروش از خم چرخ چاچی بخاست

/ 0 نظر / 139 بازدید