مثل

هر گاه شاعر یا نویسنده درسخن خود از «ضرب المثلی» استفاده کند و یا بخشی از سخن او آنقدر معروف باشد که به عنوان ضرب المثل به کار رود، آن بخش از کلام دارای آرایه مثل است.

بی گمان دیوار طبع پست خاک‌آلود ماست   گر بود کوتاهتر دیواری از دیوار ما آنکس که بدم گفت بدی سیرت اوست   وانکس که مرا گفت نکو خود نیکوست حال متکلم از زبانش پیداست   از کوزه همان برون تراود که در اوست

م*مثال

زی تیر نگه کرد و پر خویش بر ان دید   گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

مثل(از ماست که بر ماست)

/ 0 نظر / 87 بازدید