دوبیتی

کلمه ی "دوبیتی" علاوه بر اینکه در مورد رباعی به کار می رود به معنی شعری است که دارای چهار مصراع است.

دوبیتی شعری است که دارای چهار مصراع است و می تواند در هر وزنی سروده شود.

رباعی نیز در واقع یک نوع دوبیتی است که وزن خاصی دارد.

بیشتر دو بیتی های مربوط به بابا طاهر است.

ز دست دیده و دل هر دو فریاد ----- هر آنچه دیده بیند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد-------------زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

(باباطاهر)

/ 0 نظر / 261 بازدید