از شعر خیلی خوشم میاد. خیلی دوست داشتم و دارم که یک شاعر توانمند باشم. مدتی اهل شعر و شاعری بودم البته جای پیشرفت زیاد داشتم ولی به خاطر درس و دانشگاه ولش کردم. تا اینکه بعد از چند سال این اواخر دوباره تصمیم گرفتم که به شعر روی بیارم. این وبلاگو باز کردم تا تجربیات جدیدی رو از سرودن شعر و شاعری جمع کنم.

به نظرم شعر فارسی همان که به قول فردوسی که سی سال رنج برد تا زبان فارسی رو زنده نگهدارد می تواند هویت ما را در مقابل سیل تهاجم زبانهای خارجی ( عربی - انگلیسی و ...) حفظ کند.