◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
حماسه

◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

حَماسه (به فتح اوّل)  در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است ؛ از قدیمی ترین و مهیج ترین انواع ادبی است . هرچند حماسه در بادی امر جنگ و پهلوانی و کشور گشایی را به ذهن متبادر میکند اما در آن معانی معانی و مفاهیم متعدد است.


ادامه مطلب ...