• اخوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برادر بودن؛ برادری.۲. دوستی برادرانه؛ دوستی خالص.


 • احوط

  فرهنگ فارسی عمید

  نزدیک‌تر به احتیاط.

 • اختاپوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = اختاپوس

 • ارنئوت

  فرهنگ فارسی عمید

  غول بیابانی و بی‌تربیت. Δ دراصل، نام قومی از نژاد هندواروپایی، ساکن کشور آلبانی است.

 • اسکوربوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی بیماری ناشی از کمبود ویتامین C با عوارضی از قبیل: بی‌اشتهایی، کم‌خونی، ضعف، تورم و التهاب لثه‌ها، و خون‌ریزی زیرپوستی.

 • انجروت

  فرهنگ فارسی عمید

  = انزروت

 • انزروت

  فرهنگ فارسی عمید

  از صمغ‌های سقزی به رنگ سرخ، زرد، یا سفید با طعم تلخ که از برخی درختان و درختچه‌ها به دست می‌آید و در معالجۀ بیماری‌های درد مفاصل، عرق‌النسا، و کرم معده مفید است؛ کنجده؛ کنجیده؛ بارزد؛ بیرزد؛ بیرزه؛ بریزه؛‌ زنجرو.

 • اوت

  فرهنگ فارسی عمید

  در فوتبال، خارج شدن توپ از خطوط میدان بازی.

 • اوروت

  فرهنگ فارسی عمید

  رت؛ برهنه؛ عریان؛ لخت.⟨ اوروت کردن: [قدیمی] پر کندن مرغ کشته.

 • باروت

  فرهنگ فارسی عمید

  مخلوط شوره (نیترات پتاسیم)، زغال، و گوگرد که خاصیت انفجاری دارد و برای ساختن مواد منفجره به کار می‌رود.⟨ باروت بی‌دود: نوعی باروت که نسبتاً بدون دود است و در ساخت گلوله‌های توپ و تفنگ به کار می‌رود.

 • بایکوت

  فرهنگ فارسی عمید

  تصمیم دسته‌جمعی چند شخص، شرکت، یا کشور برای قطع روابط خود با یک شخص، شرکت، یا کشور برای ابراز عدم رضایت از عملکرد وی؛ تحریم.

 • بداوت

  فرهنگ فارسی عمید

  صحرانشینی؛ بادیه‌گردی.

 • برگاموت

  فرهنگ فارسی عمید

  ترنج.

 • بروت

  فرهنگ فارسی عمید

  سبلت؛ سبیل؛ موی پشت لب مرد؛ موهایی که روی لب مرد می‌روید: ◻︎ دشمن چو بینی ناتوان لاف از بروت خود مزن / مغزی‌ست در هر استخوان مردی‌ست در هر پیرهن (سعدی: ۱۷۲).

 • برهوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. هرجای گرم و بی‌آب‌وعلف.۲. (صفت) گرم و بی‌آب‌وعلف. Δ در اصل نام وادی و چاهی بسیارعمیق در حَضرموت که می‌گویند ارواح خبیثه در آن مسکن دارند.

 • بلوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درختی جنگلی با چوبی سخت و میوه‌ای بیضی‌شکل که مصرف خوراکی دارد.۲. میوۀ این درخت.⟨ بلوط دریایی: (زیست‌شناسی) = توتیا

 • بنوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پسری.۲. پسرخواندگی.

 • بیت العنکبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تار عنکبوت.۲. [مجاز] هر خانۀ سست و بی‌ثبات.

 • بیسموت

  فرهنگ فارسی عمید

  عنصر فلزی سفیدرنگ مایل به خاکستری، متبلور و شکننده که در ۲۶۸ درجه حرارت ذوب می‌شود و در داروسازی و صنعت به کار می‌رود.

 • بیوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = بیت

 • پاراشوت

  فرهنگ فارسی عمید

  چتر نجات.

 • پرنخوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پُرناز.۲. پرغرور؛ متکبر؛ خودخواه.

 • پوت

  فرهنگ فارسی عمید

  واحد اندازه‌گیری وزن در روسیه، برابر ۱۶ کیلوگرم.

 • پیش کسوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (ورزش) کسی که در زورخانه و کارهای ورزشی بیش از دیگران سابقه دارد.۲. (تصوف) مقام کسی که مقامش بالاتر از مرید و فروتر از شیخ است.

 • تابوت

  فرهنگ فارسی عمید

  صندوق چوبی دراز که مرده را در آن می‌گذارند.

 • تاغوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = داغداغان

 • تغوط

  فرهنگ فارسی عمید

  غایط کردن؛ پلیدی کردن؛ پلیدی انداختن؛ قضای حاجت کردن.

 • تفاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فرق و اختلاف.۲. تباین و دوری میان دو چیز.۳. [قدیمی] از یکدیگر دور و جدا شدن.

 • تلاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. قرائت قرآن.۲. خواندن کتاب.

 • تماوت

  فرهنگ فارسی عمید

  خود را مرده وانمود کردن؛ خود را به مردن زدن.

 • توت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. میوه‌ای ریز، آبدار، و شیرین، دارای مواد ازته و مواد چرب و ویتامین‌های B و C. ملین و پیشاب‌آور است. تازه و خشک‌کردۀ آن خورده می‌شود. خوردن آن برای مبتلایان به مرض قند ضرر ندارد. شیرۀ آن را هم می‌گیرند و شیرۀ توت می‌گویند.۲. درخت این میوه که بزرگ، ت...

 • ثبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ثابت شدن امری با دلیل و برهان.۲. پابرجا بودن؛ استواری.

 • ثروت

  فرهنگ فارسی عمید

  مال؛ دارایی؛ مال بسیار.

 • جبروت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. عظمت؛ بزرگی.۲. (تصوف) عالَمی که مجرد از ماده، صورت، و زمان است؛ عالم قدرت و عظمت الهی.۳. قدرت و سلطۀ همراه با سربلندی.

 • جغبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پشم و پنبۀ درون لحاف، تشک، یا چیز دیگر.۲. تشک و بالش و هر چیز آکنده از پشم یا پنبه: ◻︎ چون یکی جغبوت پستان‌بند او / شیر دوشی زو به روزی دو سبو (طیان: شاعران بی‌دیوان: ۳۱۸).

 • جلوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [مقابلِ خلوت] آشکاری؛ پیدایی.۲. (اسم) [مجاز] جای آشکار و پیدا.= جلوت و خلوت: آشکار و پنهان.

 • چغبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  =جغبوت

 • حانوت

  فرهنگ فارسی عمید

  دکان؛ مغازه.

 • حفاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. مهربانی کردن.۲. احوالپرسی و نوازش کردن.۳. مبالغه در اکرام و گرامی داشتن کسی.

 • حق السکوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پولی که کسی برای فاش نکردن سرّی از دیگری می‌گیرد.

 • حلاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. دلچسب بودن؛ دلپذیر بودن؛ دلپذیری؛ خوشایندی.٢. شیرین بودن؛ شیرینی.٣. شیرین شدن.

 • حنوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ماده‌ای خوش‌بو و مانند کافور که پس از غسل دادن مرده به‌ جسد او می‌زنند.۲. (اسم مصدر) مالیدن این ماده به جسد مرده.

 • حوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (نجوم) دوازدهمین صورت فلکی منطقة‌البروج که در نیمکرۀ شمالی قرار دارد.۲. دوازدهمین برج از برج‌های دوازده‌گانه، برابر با اسفند؛ ماهی.۳. (زیست‌شناسی) [قدیمی] ماهی.⟨حوت جنوبی:۱. (نجوم) از صورت‌های فلکی جنوبی؛ ستارۀ درخشان فم‌الحوت جزء آن است.۲. [...

 • حیوة

  فرهنگ فارسی عمید

  ⟨ حیات hayāt

 • خاموت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. قلاده‌مانندی از جنس چوب که بر روی آن نمد و چرم کشیده و بر گردن اسب درشکه یا گاری میگذارند.۲. هریک از مفتول‌هایی که برای جلوگیری از خمیدگی آرماتور به دور آن کشیده می‌شود.

 • خطوط

  فرهنگ فارسی عمید

  = خط

 • خلوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فاقد ازدحام و شلوغی: شهر خلوت.۲. (اسم مصدر) تنهایی.۳. (اسم مصدر) تنها ماندن با معشوق.۴. (اسم) جای فاقد ازدحام و شلوغی.۵. (اسم مصدر) (تصوف) دوری گزیدن سالک از مردم برای تزکیۀ نفس.

 • دائم الصلوة

  فرهنگ فارسی عمید

  آن‌که بیشتر اوقات مشغول نمازگزاردن باشد؛ بسیار نمازگزار.

 • دعوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فرا خواندن کسی به مهمانی یا برای کاری.۲. [قدیمی] دعا.۳. [قدیمی] خواهش و طلب.⟨ دعوت ‌کردن: (مصدر متعدی)۱. کسی را به مهمانی خواندن.۲. کسی را به جایی فراخواندن.

 • دن کیشوت

  فرهنگ فارسی عمید

  کسی که دارای اهداف غیرعملی و توهم‌های قهرمانی باشد.

 • ذکاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  تیزهوشی؛ هوشیاری؛ زیرکی.

 • رخاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نرمی؛ سستی.

 • رخوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نرمی ‌و سُستی.

 • رشوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = رشوه

 • سافوت

  فرهنگ فارسی عمید

  صدایی که انسان با جمع کردن دو لب و بیرون دادن نفس از دهان خود خارج کند؛ صفیر؛ سوت.

 • سخاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  سخی بودن؛ جود ‌و کرم داشتن؛ بخشش؛ کرم؛ جوانمردی.

 • سطوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. وقار.۲. ابهت.۳. [قدیمی] قهر؛ غلبه.۴. [قدیمی] حمله.

 • سعوط

  فرهنگ فارسی عمید

  دارویی عطسه‌آور که در بینی بریزند.

 • سقوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فرود آمدن بر زمین؛ افتادن.۲. [مجاز] کاهش ناگهانی.۳. [مجاز] تصرف و تسخیر منطقه‌ای توسط دشمن.⟨ سقوط کردن: (مصدر لازم) افتادن و بر زمین فرود آمدن؛ به پستی افتادن.⟨ سقوط کردن شهر: [مجاز] به تصرف دشمن درآمدن آن.⟨ سقوط دولت: [مجاز] برکنار...

 • سکوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ساکت شدن؛ خاموش شدن؛ آرام شدن؛ خاموشی.۲. (اسم) (موسیقی) بخشی از یک میزان که ساز نواخته نمی‌شود یا خواننده نمی‌خواند ولی زمان آن رعایت می‌شود.

 • سلوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خرسندی؛ شادی؛ خوشی.۲. فراخی عیش.۳. آرامش خاطر.

 • سموت

  فرهنگ فارسی عمید

  = فتراک

 • سموط

  فرهنگ فارسی عمید

  = سمط

 • سنبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نمود؛ هیکل: ◻︎ چون تو از خوان شرع بی‌قوتی / تو و سالوس و کبر و سنبوتی (سنائی: ۱۳۲).

 • سوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. صدایی که کسی از دهان خود با جمع کردن دو لب و بیرون دادن نفس خارج کند و هر صدای شبیه آن؛ صفیر؛ سافوت.۲. آلتی فلزی، استخوانی یا پلاستیکی که با دمیدن در آن صدای زیر و بلندی ایجاد می‌شود؛ سوتک.

 • سوط

  فرهنگ فارسی عمید

  تازیانه.

 • شاه بلوط

  فرهنگ فارسی عمید

  درختی جنگلی با برگ‌های بیضی نوک‌تیز که میوه‌اش مصرف دارویی دارد.

 • شاه توت

  فرهنگ فارسی عمید

  درختی با برگ‌هایی دندانه‌دار و شبیه قلب و میوه‌ای قرمز یا سیاه‌رنگ شبیه توت.

 • شروط

  فرهنگ فارسی عمید

  = شرط

 • شطوط

  فرهنگ فارسی عمید

  = شط

 • شقاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سخت‌دلی.۲. [مقابلِ سعادت] [قدیمی] بدبختی.۳. [قدیمی] بدبخت شدن.

 • شوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. یک بار گردش و حرکت از محلی تا محل دیگر.۲. هر دوره از اسب‌دوانی.۳. هر بار که شخص دور کعبه طواف کند.

 • شهوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. چیزی را دوست داشتن و رغبت شدید به آن داشتن.۲. جنبش نفس در طلب لذت و آنچه دوست دارد؛ خواهش نفس؛ میل و رغبت به درک لذت.۳. میل به جماع.

 • صاحب دعوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کسی که مردم را به امری مذهبی یا سیاسی دعوت کند.۲. لقب ابومسلم خراسانی.

 • صباوت

  فرهنگ فارسی عمید

  کودکی؛ بچگی.

 • صبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نادانی.۲. جوانی.۳. کودکی.

 • صفاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پاک و بی‌ریا بودن.

 • صفوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خالص.۲. پاکیزه و برگزیده.⟨ صفوت آدمیان: پیغمبر اسلام.

 • صموت

  فرهنگ فارسی عمید

  خاموش؛ ساکت.

 • صوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. صدا.۲. (موسیقی) نغمه؛ آهنگ.

 • ضراوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آزمند شدن؛ حریص شدن.۲. خوگر شدن؛ معتاد شدن به‌ چیزی.

 • طاغوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. متعدی؛ سرکش.۲. شیطان که انسان را از راه راست باز دارد.۳. هرچیز باطل که آن‌ را پرستش کنند؛ هر معبودی جز خدا؛ بت؛ صنم.

 • طراوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تروتازه شدن.۲. تازگی؛ شادابی.

 • طلاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. حسن؛ خوبی؛ نیکویی.۲. شادمانی.

 • عداوت

  فرهنگ فارسی عمید

  خصومت؛ دشمنی.

 • عنکبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (زیست‌شناسی) جانوری بندپا با غده‌هایی در شکم که ماده‌ای از آن ترشح می‌شود که از آن تار می‌تند و در آن زندگی و به‌وسیلۀ آن شکار می‌کند.۲. بیست‌ونهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۶۹ آیه.

 • غالالوط

  فرهنگ فارسی عمید

  =ترمس

 • غباوت

  فرهنگ فارسی عمید

  کودنی؛ کم‌هوشی؛ کم‌عقلی.

 • غلوط

  فرهنگ فارسی عمید

  غلط‌.

 • غوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = فلاخن

 • غوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درآمدن در چیزی؛ داخل شدن.۲. فرو‌شدن.۳. فرو‌رفتن در آب.

 • فتوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جوانی.۲. جوانمردی.۳. [قدیمی] سخا؛ کَرَم.

 • فرتوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پیر سالخورده و ازکارافتاده؛ بسیارپیر: ◻︎ پیر فرتوت گشته بودم سخت / دولت او مرا بکرد جوان (رودکی: ۵۰۹).

 • فلوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ساز بادی، از جنس چوب یا فلز، به شکل لوله، دارای سوراخ‌هایی متوالی که با کلید یا انگشتان باز و بسته می‌شوند.

 • فوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. درگذشتن؛ مردن.۲. نیست‌ شدن.⟨ فوت ‌شدن: (مصدر لازم) = فوت

 • قاووت

  فرهنگ فارسی عمید

  آرد نخودچی که با قهوه و شکر یا قند کوبیده مخلوط می‌کنند و بیشتر در سوگواری‌ها استفاده می‌شود.

 • قروت

  فرهنگ فارسی عمید

  کشک؛ پینو؛ رخبین.

 • قره قروت

  فرهنگ فارسی عمید

  مادۀ خوراکی ترش‌مزه که از جوشاندۀ غلیظ‌شدۀ آب ماست تهیه می‌شود؛ کشک سیاه؛ ترف.

 • قساوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سخت‌دل شدن.۲. سنگدلی.

 • قسوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سخت‌دل‌ شدن.۲. سنگدلی.

 • قضاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (حقوق) داوری در مورد امر مورد دعوا.۲. حکم کردن بین دو یا چند نفر؛ داوری کردن.

 • قنوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (فقه) دعایی که در رکعت دوم نماز پس از حمد و سوره، با دست‌های رو به‌صورت خوانده می‌شود.۲. [قدیمی] خواندن دعا.

 • قنوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ناامید شدن.۲. ناامیدی.

 • قوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. توان؛ نیرو؛ زور.۲. فیض خداوند.⟨ قوت کردن: (مصدر لازم) [قدیمی]۱. زور زدن؛ نیرو به کار بردن.۲. (مصدر متعدی) قوی کردن.⟨ قوت گرفتن: (مصدر لازم)۱. نیرو گرفتن؛ توانا شدن.۲. [مجاز] زیاد شدن.

 • کاپوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. روکش فلزی متحرک بر روی موتور و در جلو اتومبیل.۲. (پزشکی) پوشش پلاستیکی نازک که در موقع مقاربت جنسی برای جلوگیری از بارداری یا انتقال بیماری‌های عفونی روی آلت تناسلی مرد کشیده می‌شود.

 • کاشالوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پستاندار عظیم‌الجثۀ دریازی و گوشت‌خوار که ماده‌ای خوش‌بو به نام عنبر در دستگاه گوارش او تولید می‌شود؛ ماهی‌عنبر؛ عنبرماهی.

 • کروت

  فرهنگ فارسی عمید

  فربه؛ چاق؛ تنومند.

 • کریه الصوت

  فرهنگ فارسی عمید

  دارای صدای زشت و ناهنجار؛ بدآواز.

 • کسوت

  فرهنگ فارسی عمید

  لباس؛ جامه؛ پوشاک.

 • کمپوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. میوه‌ای که در شربت قند پخته شود.۲. کنسرو این مادۀ خوراکی.

 • کوت

  فرهنگ فارسی عمید

  تودۀ چیزی: کوت گندم، کوت سنگ.

 • گلوت

  فرهنگ فارسی عمید

  چاک‌نای.

 • لاهوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. عالم غیرمادی؛ عالم غیب؛ ملکوت.۲. الوهه؛ خداوندی. Δ در اصل لاه به‌ معنی اله بوده، «واو» و «تا» برای مبالغه به آن افزوده شده، مانند «واو» و «تای» جبروت.

 • لایموت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. آن‌که هرگز نخواهد مرد.۲. از صفات باری‌تعالی.

 • لوت

  فرهنگ فارسی عمید

  غذا؛ طعام؛ طعمه؛ خورش؛ خوردنی: ◻︎ لوت خوردند و سماع آغاز کرد / خانقه تا سقف شد پر‌دود و گرد (مولوی: ۲۱۴).⟨ لوت‌و‌پوت: [قدیمی] انواع خوردنی‌ها و طعام‌ها.

 • مازوت

  فرهنگ فارسی عمید

  از مواد سوختنی که پس از اتر، بنزین، و نفت چراغ از نفت خام به‌دست ‌می‌آید. ارزان‌ترین ماده سوختنی برای کوره‌ها و موتور‌های دیزلی است؛ نفت سیاه.

 • ماقوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی حلوای رقیق که با نشاسته و شکر تهیه می‌شود.

 • ماموت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی فیل با موهای بلند و عاج پیچیده که در دوران چهارم زمین‌شناسی زندگی می‌کرده و نسل آن منقرض شده است.

 • ماهوت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی پارچۀ پشمی ضخیم و پرزدار.

 • مبسوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. شرح‌وبسط داده‌شده؛ مفصل؛ مشروح.۲. [قدیمی] باز‌شده؛ پهن‌شده.

 • مبهوت

  فرهنگ فارسی عمید

  متحیر؛ سرگردان؛ بهت‌زده؛ حیرت‌زده.

 • متفاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ویژگی کسی یا چیزی که با دیگری فرق و تفاوت داشته باشد.۲. (قید) به‌صورت ناهماهنگ؛ مختلف با دیگران.

 • محوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. احاطه‌شده؛ محصورشده.۲. آنچه گرداگرد آن دیوار کشیده باشند.

 • مخروط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (ریاضی) از اشکال هندسی، شبیه کله‌قند؛ کله‌قندی.۲. (صفت) [قدیمی] تراشیده‌شده؛ خراطی‌شده.

 • مخلوط

  فرهنگ فارسی عمید

  آمیخته‌شده؛ درهم‌شده؛ به‌هم آمیخته.

 • مربوط

  فرهنگ فارسی عمید

  بسته‌شده؛ وابسته؛ بربسته.

 • مروت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. جوانمردی؛ مردمی؛ مردانگی.۲. نرم‌دلی.

 • مسکوت

  فرهنگ فارسی عمید

  آنچه دربارۀ آن حرفی زده نمی‌شود.

 • مشتوت

  فرهنگ فارسی عمید

  چوبی در دستگاه بافندگی که پارچه بر آن پیچیده می‌شود؛ نورد.

 • مشروط

  فرهنگ فارسی عمید

  شرط‌کرده‌شده؛ آنچه مقید به شرط است.

 • مصوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (زبان‌شناسی) صدادار؛ واکه.۲. [قدیمی] بانگ‌کننده؛ صدادار.۳. [قدیمی] آن‌که بلند بانگ کند.

 • مضبوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ضبط‌شده؛ نگه‌داشته‌شده؛ بایگانی‌شده.

 • مغبوط

  فرهنگ فارسی عمید

  کسی که بر او غبطه بخورند.

 • مغلوط

  فرهنگ فارسی عمید

  غلط‌دار.

 • ملک الموت

  فرهنگ فارسی عمید

  فرشته‌ای که جان مردم را می‌گیرد؛ عزرائیل.

 • ملکوت

  فرهنگ فارسی عمید

  عالم فرشتگان؛ عالم غیب.

 • ممقوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ویژگی شخصی که مورد بغض و دشمنی واقع‌شده؛ دشمن‌داشته‌شده.

 • منحوت

  فرهنگ فارسی عمید

  تراشیده‌شده.

 • منقوط

  فرهنگ فارسی عمید

  نقطه‌دار؛ نقطه‌گذاشته‌شده؛ حرفی که دارای نقطه باشد.

 • منوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. معلق؛ به‌چیزی‌آویخته.۲. مربوط؛ وابسته.

 • موت

  فرهنگ فارسی عمید

  مرگ.⟨ موت ‌ابیض: [قدیمی، مجاز] مرگ طبیعی.⟨ موت ‌احمر: [قدیمی، مجاز] کشته شدن؛ آغشته شدن به خون.

 • موقوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ویژگی وقت معین‌شده؛ هنگام مقرر.

 • مینوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پیش‌نویس؛ چک‌نویس.

 • ناسوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. طبیعت و سرشت انسان.۲. عالم اجسام؛ عالم طبیعی و مادی.

 • ناک اوت

  فرهنگ فارسی عمید

  در بوکس، حالتی که ورزشکار در اثر ضربات حریف به زمین افتاده و قادر به ادامۀ بازی نباشد.

 • نامربوط

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بی‌ربط؛ بی‌مناسبت.۲. نامناسب.

 • نبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. نفرت داشتن؛ نفرت طبع از چیزی و نپذیرفتن آن.۲. کند شدن شمشیر؛ کارگر نشدن شمشیر.۳. کم شدن بینایی.

 • نخوت

  فرهنگ فارسی عمید

  تکبر کردن؛ فخر کردن؛ تکبر؛ بزرگی؛ بزرگ‌منشی؛ خودستایی.

 • نداوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تر شدن؛ تری؛ نمناکی.۲. شادابی؛ طراوت.

 • نعوت

  فرهنگ فارسی عمید

  = نعت

 • نقاوت

  فرهنگ فارسی عمید

  پاکیزه ‌شدن؛ خالص شدن؛ نیکو شدن.

 • واحدیموت

  فرهنگ فارسی عمید

  چوب‌دستی کلفت؛ چوب‌دستی که سر آن ستبر یا آهن گرفته شده باشد.

 • ورموت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی شراب سفید آمیخته با مواد خوش‌بو و مقوی.

 • وروت

  فرهنگ فارسی عمید

  خشم؛ غضب.

 • هبوط

  فرهنگ فارسی عمید

  فرود آمدن.

 • هپروت

  فرهنگ فارسی عمید

  عالم وهم، خیال، و پندار.

 • هفوت

  فرهنگ فارسی عمید

  لغزش؛ خطا.

 • یاقوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. (زمین‌شناسی) نوعی سنگ معدنی گران‌بها به رنگ سرخ، زرد، کبود، سبز، یا سفید که نوع سرخ و شفاف آن بعد از الماس از بهترین احجار کریمه است و هرچه بزرگ‌تر و خوش‌رنگ‌تر باشد گران‌بهاتر است؛ یاکند.۲. [قدیمی، مجاز] لب سرخ معشوق.⟨ یاقوت خام: [قدیمی، مجا...

 • ینبوت

  فرهنگ فارسی عمید

  گیاهی از خانوادۀ خرنوب با میو‌ای سرخ‌رنگ؛ خروب نبطی.

 • یوت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بیماری عام و مرگ‌ومیر میان چهارپایان.۲. خشک‌سالی، بیماری، یا سرمای سخت که باعث هلاک چهارپایان شود.