• آرشیتکت

  فرهنگ فارسی عمید

  شاخه‌ای از مهندسی که به طراحی و ساخت بناها، جاده‌ها، پل‌ها، و تونل‌ها می‌پردازد؛ مهندسی ساختمان؛ مهندسی عمران.


 • آنتراکت

  فرهنگ فارسی عمید

  فاصلۀ بین دوپردۀ نمایش یا دوقطعه موسیقی برای استراحت و رفع خستگی.

 • آنکت

  فرهنگ فارسی عمید

  آن‌کس که تو را.

 • اتیکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. برچسب.۲. [عامیانه، مجاز] آداب معاشرت.

 • اسپیروکت

  فرهنگ فارسی عمید

  هر نوع باکتری مارپیچ یا فنرمانند بیماری‌زا مانندِ عامل سیفلیس.

 • اکت مکت

  فرهنگ فارسی عمید

  درختی خاردار با میوۀ سیاه، سخت که در غلافی خاردار جا دارد؛ خایۀ ‌ابلیس.

 • برکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. فراوانی؛ افزونی؛ بسیاری.۲. خجسته بودن؛ مبارکی: به برکت زحمات شما کارمان زود به اتمام رسید.۳. (اسم) نعمت‌ها.

 • بطیالحرکت

  فرهنگ فارسی عمید

  آن‌که به‌کندی و آهستگی حرکت می‌کند.

 • پاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کیسۀ کاغذی یا پلاستیکی که در آن نامه یا چیز دیگر بگذارند.۲. بستۀ کوچک کاغذی یا مقوایی: پاکت سیگار.۳. [مجاز] نامه.

 • پربرکت

  فرهنگ فارسی عمید

  بابرکت؛ پرنعمت؛ پرحاصل.

 • پلاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  سلول‌های قرصی شکل خون که در مغز استخوان ساخته می‌شوند و ماده‌ای به نام ترومبوکیناز ترشح می‌کنند که در انعقاد خون مؤثر است.

 • حرکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. تغییر مکان دادن: فردا حرکت خواهم کرد.۲. [مجاز] رفتار: حرکت بی‌ادبانه.۳. جنبش.۴. (ادبی) هریک از سه علامت نوشتاری واکه‌های کوتاه، شامل -َ ،-ِ، و-ُ.=حرکت انتقالی: (نجوم) حرکتی که کرۀ زمین در مدت ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه دور خورشید انجام می‌دهد و م...

 • حنکت

  فرهنگ فارسی عمید

  آزمایش؛ تجربه؛ زیرکی؛ آزمودگی.

 • حیاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  بافتن؛ بافندگی.

 • ذی شوکت

  فرهنگ فارسی عمید

  صاحب شوکت؛ دارای شوکت و جلال.

 • راکت

  فرهنگ فارسی عمید

  وسیله‌ای که در بازی تنیس و پینگ‌پونگ به‌دست می‌گیرند و با‌ آن به توپ ضربه می‌زنند.

 • رکاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. رکیک بودن؛ زشتی.۲. [قدیمی] سست‌رٲی شدن.۳. [قدیمی] کم‌عقل شدن.۴. [قدیمی] سست شدن.

 • رکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. سست شدن؛ ضعیف شدن.۲. سست‌رٲی شدن؛ کم‌عقل شدن.

 • ژاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پوشاک جلوباز و معمولاً دکمه‌دار که از پشم یا کرک بافته می‌شود و بالاتنه را می‌پوشاند.۲. نوعی لباس زنانه که روی پیراهن می‌پوشند.۳. [منسوخ] نوعی لباس مردانه که تا زانو می‌رسد.

 • ساکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. خاموش؛ بی‌صدا؛ آرام.۲. کسی که حرف نزند.۳. (شبه جمله) [عامیانه] زمانی به کار می‌رود که بخواهند به کسی امر به حرف نزدن یا دست کشیدن از کاری پرسروصدا کنند.

 • سوپرمارکت

  فرهنگ فارسی عمید

  فروشگاه بزرگ که در آن همه‌نوع مواد خوراکی و لوازم خانه به فروش می‌رسد.

 • شرکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. شریک شدن؛ انباز گشتن؛ هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری.۲. (اسم)نهادی قانونی با فعالیت‌های مخصوص بازرگانی.⟨ شرکت با مسئولیت محدود: (اقتصاد) شرکتی بین دو یا چند تن که هرکدام به ‌میزان سرمایۀ خود مسئول هستند.⟨ شرکت تضامنی: (اقتصاد) شرکتی که هری...

 • شوکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. قوه و قدرت.۲. جاه؛ مرتبه.۳. بزرگواری.۴. فر و شکوه.۵. (اسم) [قدیمی] سلاح و تیزی آن.۶. (اسم) [قدیمی] تیزی هرچیز.

 • فلاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ناداری و خواری؛ فلک‌زدگی؛ بیچارگی؛ بدبختی.

 • قوی شوکت

  فرهنگ فارسی عمید

  دارای جاه‌وجلال و شکوه بسیار.

 • کاتاراکت

  فرهنگ فارسی عمید

  = آب‌مروارید

 • کاسکت

  فرهنگ فارسی عمید

  کلاه مخصوص فلزی که در هنگام موتورسواری، کار در معدن یا ساختمان، و مانند آن‌ها برای محافظت از سر به کار می‌رود.

 • کت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. شانه.۲. کتف.۳. بازو.

 • کنتاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. [عامیانه، مجاز] برخورد؛ کشمکش.۲. (برق) عامل هدایت جریان در دوشاخه، کلید، سرپیچ، و مانند آن.۳. اتصالی.۴. (عکاسی) چاپ تصویر به روش تماس مستقیم فیلم با کاغذ حساس یا فیلم خام.۵. (عکاسی) تصویری که به این طریق تهیه می‌شود.

 • مارکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. بازار.۲. معامله؛ تجارت.

 • ماکت

  فرهنگ فارسی عمید

  نمونۀ کوچکی از یک وسیله، ساختمان، اتومبیل، و موارد دیگر که قبل از شروع پروژۀ ساخت، برای نمایش آن، تهیه می‌شود.

 • مسکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ساکت‌کننده؛ خاموش‌کننده.

 • مشارکت

  فرهنگ فارسی عمید

  باهم شریک شدن؛ شرکت کردن با هم.

 • ملکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. پادشاهی؛ سلطنت.۲. (اسم) سرزمین پادشاهی.

 • مملکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. کشور.۲. (اسم مصدر) [قدیمی] پادشاهی.۳. [قدیمی] قلمرو پادشاهی.

 • موکت

  فرهنگ فارسی عمید

  نوعی فرش که از الیاف مصنوعی بافته می‌شود.

 • نزاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  ۱. ادب؛ خوش‌اخلاقی؛ خوی خوش؛ رفتار پسندیده.۲. [قدیمی] نازکی؛ لطافت.۳. [قدیمی، مجاز] پاکیزگی و آراستگی.

 • نکت

  فرهنگ فارسی عمید

  = نکته

 • نیمکت

  فرهنگ فارسی عمید

  صندلی پهن که چند نفر بتوانند روی آن پهلوی هم بنشینند؛ نیم‌تخت؛ نیم‌دست.

 • هلاکت

  فرهنگ فارسی عمید

  هلاک شدن؛ نیست شدن.